KONTAKT
Dammergårdsvej 9 • 9640 Farsø
Tlf. 98 63 13 44 • Mobil 40 42 13 44
info@fmmajs.dk

MAS 7 B

  • Tidlig sort
  • Højt potientiale for udbytte og stivelse
  • Stort startpotientiale
  • God standfasthed

 


 

Fht., udbytte a.e Fht,. udbytte stivelse Tørstof % Stivelse % FK NDF Plante højde i cm
99  107 37,1 35,2  61,9  203
 Kilde landsforsøgene 2013


Degn Grafisk