KONTAKT
Dammergårdsvej 9 • 9640 Farsø
Tlf. 98 63 13 44 • Mobil 40 42 13 44
info@fmmajs.dk

MAS 16 V

 

Fht., udbytte a.e Fht,. udbytte stivelse Tørstof % Stivelse % FK NDF Plante højde i cm
108  103 32,4 30,5  59,4  229
 Kilde landsforsøgene 2013


Degn Grafisk