KONTAKT
Dammergårdsvej 9 • 9640 Farsø
Tlf. 98 63 13 44 • Mobil 40 42 13 44
info@fmmajs.dk

MAS 17E

  • Sen sort med meget stort udbyttepotientiale
  • Perfekt til alle tidlige områder
  • God tørketolerance
  • Sort med fortrinlig ligevægt stivelse/NDF
Fht., udbytte a.e Fht,. udbytte stivelse Tørstof % Stivelse % Kg. Tørstof/FE Plantehøjde i cm
101 102 32,6 32,0 58,4 223
Kilde Landsforsøg 2013


Degn Grafisk